Je voetafdruk

ANBI

Culturele ANBI

Het Klimaatmuseum is een culturele ANBI. Dit biedt donateurs extra belastingvoordeel. Particulieren mogen 1,25 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen mogen 1,5 keer het giftbedrag aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting. Dat is dus erg gunstig.

Doelstelling
Het Klimaatmuseum maakt tentoonstellingen, programma’s en online content over klimaatverandering.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Samen met kunstenaars en een groot en divers publiek geeft Het Klimaatmuseum een cultureel-artistiek antwoord op de klimaatcrisis. Hier staat meer informatie.

Bestuurssamenstelling
Stichting Het Klimaatmuseum heeft een raad van toezichtmodel. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht bestaat momenteel uit 4 leden, die tezamen een brede en relevante expertisemix hebben: klimaat, kunst, musea, community, ondernemerschap en financiën. De leden worden voor 4 jaar benoemd, waarna zij nog eenmaal voor 4 jaar opnieuw benoemd kunnen worden. De raad van toezicht vergadert een aantal keer per jaar, adviseert de directeur-bestuurder en past de Governance Code Cultuur toe.

Raad van toezicht
Anne Knol (voorzitter)
Denise de Boer (penningmeester)
Annemarie den Dekker (algemeen lid)
Thiëmo Heilbron (algemeen lid)

Directeur-bestuurder
Laura van Rutten

Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een onkostenvergoeding voor hun aanwezigheid bij vergaderingen. De directeur-bestuurder, teamleden en andere mensen en partijen die werkzaamheden uitvoeren voor Het Klimaatmuseum worden momenteel beloond op freelance basis. Het Klimaatmuseum heeft (nog) geen werknemers in dienst.

Contactgegevens
Naam: Stichting Het Klimaatmuseum
E-mailadres: info@hetklimaatmusuem.nl
Postadres: Roelof Hartplein 122, 1071 TT Amsterdam
Telefoonnummer: 0611247829

Zakelijke gegevens
KvK: 72088567
RSIN: 858981208
IBAN: NL 72 TRIO 0379 6528 62
BTW-nummer: 858981208B01

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hier staat meer informatie over alle projecten van Het Klimaatmuseum.

Financiële verantwoording
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2019

Meld je aan voor de nieuwsbrief! Dan ben je als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van Het Klimaatmuseum.